Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

prМКС EN ISO 6683:2017

Машини за пренесување земја - Сигурносни појаси и анкери за прицврстување на сигурносни појаси - Барања за изведба и испитувања

Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt anchorages - Performance requirements and tests (ISO/DIS 6683:2022)

General informations

45.99     4 korr 2023

50.20    10 tet 2023

ISRSM

ИСРСМ ТК 19

European Norm

53.100     53.10  

Scope

EU Related Directives/Regulations

Direktivat/Rregulloret e BE-së në lidhje me këtë standard. Kur standardi harmonizohet sipas një direktive ose rregulloreje, shfaqet fjala e harmonizuar.

2006/42/EC

Машини

Life cycle

PREVIOUSLY

Botuar
МКС EN ISO 6683:2009

NOW

Ne zhvillim
prМКС EN ISO 6683:2017
45.99 Dispatch of FV draft to CCMC
4 korr 2023

Related projects/standards

Adopted from prEN ISO 6683 IDENTICAL

Adopted from ISO/FDIS 6683 IDENTICAL