Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Blerjet publike

www.bjn.gov.mk

Njoftimet e prokurimit publik (lidhja nga postimi i ESJN)

Njoftimet e prokurimit publik

Njoftimet për kontratat e lidhura (lidhja nga postimi i ESJN)

Njoftimet për kontratat e lidhura

Njoftimet për kontratat e realizuara (link nga postimi i ESJN)

Njoftimet për kontratat e realizuara

Plani Vjetor i Prokurimit Publik për vitin 2021 në ISRSM