Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Blerjet publike

Plani vjetor i prokurimit publik

www.bjn.gov.mk

Plani Vjetor i Prokurimit Publik për vitin 2021 në ISRSSM