Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Marrëdhëniet me publikun

Koordinator për koordinimin e aktiviteteve për monitorimin e “Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit”

Koordinator për koordinimin e aktiviteteve për monitorimin e “Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit” 2021-2025.

Personi i autorizuar për qasje dhe menaxhim të sistemit HRMIS (ISUCHR)

Personi i autorizuar për qasje dhe menaxhim të sistemit HRMIS (ISUCHR)

I nominuari për bileta

Personi që do t'i përgjigjet biletave (ankesat e paraqitura në formë elektronike)

Qasje falas në informacionin publik

Qasje falas në informacionin publik