Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Marrëdhëniet me publikun

Qasje falas në informacionin publik

Personi i autorizuar për qasje dhe menaxhim të sistemit HRMIS (ISUCHR)

Koordinator për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit

Oficeri i biletave

Blerjet publike