Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Publikimi i Udhëzuesit SBS SME mbi Blockchain dhe DLT

Small Business Standards (SBS)  publikuan një udhëzues mbi blockchain dhe Teknologjinë e Distributuar Ledger (DLT) për të rritur ndërgjegjësimin e SME-ve dhe për t'i ndihmuar ato në zotërimin e përdorimit të teknologjisë blockchain.

Udhëzuesi ilustron katër skenarë rastesh që tregojnë se si blockchain mund:

Udhëzuesi u ofron NVM-ve parimet bazë, por kyçe të teknologjisë blockchain dhe DLT dhe sesi standardizimi mund të ndihmojë në forcimin e transparencës dhe qëndrueshmërisë së operacioneve, duke rritur zgjidhjet dhe duke reduktuar ndjeshëm kostot e transaksionit për bizneset.

Për më tepër, dokumenti ofron një përditësim mbi zhvillimet e politikave të BE-së dhe sfidat gjeopolitike me të cilat mund të përballen NVM-të në përdorimin e teknologjisë dhe standardeve të propozuara.

Download the guide