Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

VIZITA DHE BASHKPUNIMI RAJONAL I PUNS

Drejtorët e Institutit për Standardizimin e RS Maqedonisë (ISRSM), Xhevat Kiçara, MA dhe Instituti për Standardizimin e Malit të Zi (ISME), z. Zoran Glomazic më 15-16 korrik në Podgoricë, zhvilluan një vizitë zyrtare dy-ditore.

Takimi mbuloi tema që lidhen me punën dhe organizimin e dy institucioneve, punën e Komiteteve Teknike, përdorimin e sistemeve të përpunimit të të dhënave, menaxhimin e sistemit QMS, por edhe mbështetjen për aplikimin për anëtarësim të plotë në ISO dhe CEN / CENELEC në Instituti për Standardizimin e Malit të Zi.

Stafi i ISRSM dhe ISME shkëmbyen përvoja në fushën e standardizimit, shitjes dhe promovimit të standardeve dhe trajnimeve, Eurokodeve me qëllime dhe udhëzime për promovimin dhe vazhdimin e bashkëpunimit të mirë rajonal të ardhshëm midis dy organeve kombëtare të standardizimit.

Për nder dhe kënaqësi reciproke të kësaj vizite zyrtare pune, u ra dakord që të nënshkruhet një Memorandum Bashkëpunimi dhe në pritje të vizitës së tyre të ardhshme në ISRSM në Shkup.