Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Seminar mbi Standardet, Cilësinë dhe Konkurrencën Globale

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) organizon një seminar një ditor mbi "Standardet, cilësia dhe konkurrueshmëria globale" i cili do të mbulojë rëndësinë e standardeve, përfitimin e zbatimit të standardeve, cilësisë dhe konkurrencës së kompanive. Seminari do të udhëhiqet nga një përfaqësues i Organizatës Ndërkombëtare për Standardizim (ISO). Seminari do të mbahet më 29.05.2012 dhe 30.05.2012 në ambientet e Fakultetit Filozofik - Shkup (salla e ligjëratave 19), duke filluar nga ora 11.00, dhe pjesëmarrja në seminar është falas. Për këtë qëllim, ju lutemi plotësoni aplikacionin dhe caktoni përfaqësues të cilët do të marrin pjesë në një nga kushtet e mësipërme. Aplikimet tuaja mund t'i dërgoni në adresën e mëposhtme: isrm@isrm.gov.mk.