Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Seminare dhe punëtori

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore gjatë punës së tij ka organizuar një sërë seminarësh dhe punëtorish, në të cilat marrin pjesë përfaqësues të organeve kombëtare të standardizimit të shumë vendeve si Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi , Serbia dhe shumë të tjerë.

Punëtori mbi "Përmirësimi i cilësisë së ajrit me ndihmën e standardeve"

Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë Veriore më 3 qershor 2019 mbajti një punëtori të titulluar "Përmirësimi i cilësisë së ajrit me ndihmën e standardeve"

Seminar mbi Standardet, Cilësinë dhe Konkurrencën Globale

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) organizon një seminar një ditor mbi "Standardet, cilësia dhe konkurrueshmëria globale"

ISSRM përmes përdorimit të instrumentit TAIEX organizon një punëtori me temën: STANDARDET P FORR PRODUKTET E DUHANIT CIGARET VETF LUFTIMORE N M MAQEDONI

ISRSM përmes përdorimit të instrumentit TAIEX organizon një punëtori me temën: STANDARDET P FORR PRODUKTET E DUHANIT Në këtë punëtori theksi do të vendoset në standardet e reja të LIP (prirje të ulëta për ndezje) për cigare, legjislacioni në Maqedoni dhe

PUNOR P ONR TEMN: RREGULLORE DHE STANDARDE P FORR SUBSTANCAT E NDALUARA N TE TEKSTILE DHE L LKUR DHE PRODUKTET E TYRE

ISRSM P THERPRDORIMIT T IN INSTRUMENTIT TAIEX ORGANIZON NJ A PUNOR P ONR TEMN: RREGULLIMI DHE STANDARDET P FORR SUBSTANCN DHE SUBSTANCN E NDALUAR

Punëtori e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore TAIEX 14 Nëntor 2014

TAIEX organizon një punëtori për menaxhimin e burimeve njerëzore në fushën e standardizimit, e organizuar në bashkëpunim me Institutin për Standardizim të Republikës së Maqedonisë Veriore. Punëtoria do të mbahet në Hotel Arka, Shkup më 14 nëntor 2

Seminar mbi "Standardizimi dhe shënimi CE për dyer dhe dritare"

9 maj - Hotel TCC Grand Plaza, Shkup dhe - 12 maj - Hotel Epinal, Manastir

Standardizimi i sigurisë ushqimore dhe paketimi i ushqimit

Një seminar do të mbahet më 8 dhe 11 maj

Asambleja Vjetore Evropiane 2016

Asambleja Vjetore Evropiane 2016 nga 7-8 qershor 2016 në Shkup

Strategjia ISRSM 2016-2020

Versioni fillestar i Strategjisë ISRSM. Komentet mbi të mund të jepen deri më 28.04.2016

Punëtoria TAIEX - Standardet e Produkteve të Duhanit

ISRSM në bashkëpunim me KE organizuan një punëtori mbi Standardet e Produkteve të Duhanit të mbajtur më 15 maj 2013 në Hotel Arka Shkup

Punëtori për raportimin dhe vonesën e procedurave INT MARKT 41999

ISRSM në bashkëpunim me Komisionin Evropian përmes instrumentit TAIEX organizoi një Workshop mbi Njoftimet dhe procedurat e bllokimit ("Workshop mbi Njoftimet dhe procedurat e ndalimit"). Punëtoria u mbajt në Shkup, më 28 qershor 2010

Prezantim tematik ISRSM TC 24 Produkte betoni dhe betoni. Harmonizimi i kombëtares me standardizimin evropian

ISRSM organizoi një prezantim tematik mbi produktet e betonit dhe betonit - Harmonizimi i standardit kombëtar me standardizimin evropian. Prezantimi u mbajt në Klubin e Deputetëve më 18 qershor 2008. Aty morën pjesë anëtarë të ISRSM

ISRSM TC 30 "Eurokode" 16.11.2007

ISRSM organizoi një punëtori mbi modalitetet për zbatimin më efikas të Eurokodeve si rregulla kombëtare, si dhe një sesion të komitetit teknik ISRSM TC 30 "Eurokode" me praninë e anëtarëve të grupeve të punës. Punëtoria v

Harmonizimi i standardit kombëtar me standardizimin evropian dhe zbatimi i standardeve evropiane të miratuara në ndërtimin dhe prodhimin e materialeve të ndërtimit në Republikën e Maqedonisë

ISRSM në bashkëpunim me Komisionin Evropian përmes instrumentit TAIEX organizoi një punëtori me temën "Shenja CE - produkti juaj në tregun evropian" në periudhën nga 11-12 Nëntor 2010, mbajtur në Hotelin Arka, Shkup; Aty morën pjesë rreth

ISRSM në bashkëpunim me Odën Ekonomike organizuan një takim mbi procedurën aktuale për zbatimin e standardeve të harmonizuara evropiane për produktet e argjilës. 02.06.2009

ISRSM në bashkëpunim me Odën Ekonomike organizuan një takim mbi procedurën aktuale për zbatimin e standardeve të harmonizuara evropiane për produktet e argjilës. Takimi u mbajt në ambientet e fabrikës Tondah Maqedoni - Vinicë, më 02 l

Zhvilloni një strategji standardizimi për të përfshirë të gjithë aktorët

ISRSM në kuadër të projektit rajonal për infrastrukturën e cilësisë CARDS 2002, organizoi një seminar mbi "Zhvillimin e një strategjie standardizimi për të inkurajuar të gjithë aktorët që të përfshihen në standardizim". Seminari është Fr.

ISRSM në bashkëpunim me Qendrën e Teknologjisë Kërkimore nga Novi Sad organizuan një seminar mësimor katër ditor

Në periudhën nga 17-20 qershor 2009 në Ohër, ISRSM në bashkëpunim me Qendrën e Teknologjisë Kërkimore nga Novi Sad organizuan një seminar mësimor katër ditor

Misioni ekspert për parametrat kombëtarë të Eurokodit 7

ISRSM në bashkëpunim me Komisionin Evropian përmes instrumentit TAIEX organizoi një Mision të Ekspertëve ("Misioni i ekspertëve në parametrat e përcaktuar në nivel kombëtar në Eurokodin 7"). Punëtoria u mbajt në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, në periudhën nga 17-20 maj 2010.