Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Certifikata e menaxhimit të cilësisë

Certifikata e menaxhimit të cilësisë

Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut (ISRSM), pas auditimit të jashtëm të përfunduar me sukses nga organi maqedonas çertifikues "INTERCERT", fitoi certifikatën ISO 9001:2015. Kjo Certifikatë konfirmon aplikimin efikas të sistemit të cilësisë në institucion për punën e tij në raport me përdoruesit, partnerët dhe palët e interesuara.

Politika e cilësisë