Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Сертификат за квалитет


Сертификат за квалитет

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ), по успешно завршената екстерна проверка од страна на македонско сертификациско тело, се здоби со Сертификат за квалитет ISO 9001:2015

Со ова се потврдува ефикасната примена на системот за квалитет во институцијата за својата работа во однос на корисниците, партнерите и заинтересираните страни.