Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Собрание на ИСРСМ

ЕДИНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

Имаме особена чест да Ве поканиме да присуствувате на XI – та Седница на Собранието на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, која ќе се одржи на:

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР – СКОПЈЕ

на 29 април 2014 година со почеток во 11.00 часот

Ве молиме да номинирате претставник од Вашата институција и потврдата за присуство да ја доставите __најдоцна до 25.04.2014 година на:

e – mail: isrm@isrm.gov.mk

или

факс: 02 3247 151

Дополнителни информации можете да добиете на тел: 02 3247 150

Заменик претседател на Собранието

Г-дин Митко Алексов