Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Biblioteka standarde

Biblioteka Standarde ISRSM është një bibliotekë në të cilën koleksionet e standardeve dhe dokumenteve të tjerë të standardizimit mbahen dhe mirëmbahen së bashku me katalogët shoqërues, publikimet, dokumentet periodike dhe bazat e të dhënave përmes të cilave janë të dhënat përkatëse për standardet dhe dokumentet e tjera në fushën e standardizimit. kontrolluar.
Palëve të interesuara, në varësi të të gjitha informacioneve në dispozicion, u sigurohet qasje në bazën e të dhënave të standardeve dhe dokumenteve të tjera të standardizimit, si dhe qasje në dokumente të tjera në fushën e standardizimit.