Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

STANDARDET E SAPO MIRATUARA NGA ISRSM TK 7 - PRODUKTET DHE LUBRIKANTE TË NAFTËS

Standardet e reja të miratuara nga produktet dhe lubrifikantët ISRSM TC 7-Petroleum: MKC EN 589:2022+A1:2022-Lëndët djegëse të automobilave - Gaz i lëngshëm i naftës (LPG) - Kërkesat dhe metodat e provës.

https://isrsm.gov.mk/mk/project/show/isrsm:proj:72993 

MKC EN 590:2022 Karburantet e automjeteve - Naftë - Kërkesat dhe metodat e provës.

https://isrsm.gov.mk/mk/project/show/isrsm:proj:72967

Përfshirë në këto standarde është një aneks kombëtar që specifikon kërkesat për marrjen e mostrave, shënimin e pajisjeve të karburantit dhe klasat sezonale për presionin minimal të avullit