Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

STRATEGJIA 2018-2020

ISRSM është organi i vetëm kombëtar i standardizimit në Republikën e Maqedonisë Veriore. Qëllimet themelore të standardizimit kombëtar maqedonas konsistojnë në promovimin e:

Kjo do të arrihet duke siguruar zhvillimin e qëndrueshëm nga aktivitetet e mëposhtme: standardizimit, vlerësimit të konformitetit, duke rritur ndërgjegjësimin dhe trajnimin e aktorëve, si dhe të investimeve në burimet njerëzore dhe zhvillimit të kapitalit brenda ISRSM dhe institucioneve të sistemit të cilësisë në Maqedoni e Veriut.

Lexoni më shumë rreth strategjisë ISRSM:

STRATEGJIA 2018-2020