Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Palët e interesuara suedeze kërkojnë standarde globale ISO për produktet menstruale

Palët e interesuara suedeze kërkojnë standarde globale ISO për produktet menstruale Rreth 300 milionë njerëz në mbarë botën kanë menstruacione çdo ditë. Megjithatë, nuk ka rregulla të qarta globale që garantojnë sigurinë dhe cilësinë e produkteve menstruale si tamponët, jastëkët dhe gotat. Instituti Suedez për Standardet, SIS, është bashkuar së bashku me disa aktorë suedezë dhe këtë javë i ka dorëzuar një propozim për një zonë të re standardizimit organizatës së avokimit të konsumatorëve brenda ISO, të quajtur Copolco.

Sot ekzistojnë rreth 22 000 standarde globale që rregullojnë gjithçka, nga karburanti i ngurtë deri te përgjegjësia sociale, por nuk ka asnjë standard për produktet menstruale pavarësisht se gjysma e popullsisë së botës ka menstruacione dhe se produktet nën standarde mund të kenë pasoja shkatërruese për përdoruesit. Gjatë pranverës, një grup ekspertësh, studiuesish dhe kompanish janë mbledhur në SIS për të përgatitur një aplikacion se pse dhe si standardizimi ndërkombëtar për produktet menstruale mund të kontribuojë në përmirësimin e sigurisë dhe shëndetit të njerëzve që përdorin produkte menstruale.

Një standard ndërkombëtar do të ishte i dobishëm në trajtimin e çështjeve që lidhen me produktet menstruale, të tilla si shëndeti dhe siguria materiale, si dhe aspektet mjedisore. Gjithashtu do të reduktonte asimetrinë e informacionit midis prodhuesve dhe konsumatorëve në lidhje me sigurinë e produktit, pasi kërkesat e testimit dhe transparencës do të bëhen më të krahasueshme. Kjo duhet të rrisë aftësinë e konsumatorëve për të bërë një zgjedhje të informuar, me parimin themelor që të gjithë konsumatorët duhet ta kenë këtë të drejtë. Për më tepër, standardizimi i produkteve menstruale mund të ketë një efekt destigmatizues, i cili mund të kontribuojë në barazi më të madhe gjinore. Këto çështje duhet të adresohen në nivel ndërkombëtar, pasi sigurisht që ato vlejnë për të gjithë konsumatorët e këtyre produkteve, në nivel global.

Ne duhet të sigurojmë që prodhuesit të vendosin sigurinë dhe shëndetin e konsumatorëve në krye, kështu që tani po i kërkojmë Copolco-s të mbajë një qëndrim për konsumatorët dhe të vazhdojë të shtyjë standardet e produkteve të shëndetit menstrual më tej në nivelin ISO (Organizata Ndërkombëtare e Standardizimit). thotë Gerda Larsson, bashkëthemeluese në The Case for Her.

– ISO Copolco ka mandat të shtyjë çështjet e standardizimit ku mund të mbikëqyren siguria dhe interesat e konsumatorëve. Standardet kanë një rëndësi të madhe kur legjislacioni dhe interesat e tregut nuk kanë qenë në gjendje të rregullojnë produktet me përgjegjësi. Hapi tjetër është që një grup pune brenda Copolo-s do të shqyrtojë propozimin. Nëse ata vendosin t'i japin përparësi kësaj si një fushë të re për standardizimin, ne do të punojmë me ta për të përgatitur një propozim standard aktual për qarkullim në 165 vendet anëtare të ISO, thotë Anna Sjögren, menaxhere e projektit në SIS.

Mungesa e rregullimit ndikon edhe në tregtinë ndërkombëtare të produkteve menstruale. Shpesh prek prodhuesit ose novatorët e vegjël deri në të mesëm, pasi është e vështirë të dihet se cilat kërkesa duhet të plotësohen dhe si t'i përmbushni ato. Një standard global për këto produkte do të ndihmonte në kapërcimin e hendekut dhe do të nxiste inovacionin pa rrezikuar sigurinë e konsumatorit. – Përveç kësaj, për të mbështetur aftësinë e konsumatorëve për të bërë zgjedhje të informuara, standardet do të përfitojnë nga zhvillimi i produktit, inovacioni dhe do të rrisin konkurrencën dhe tregtinë ndërmjet vendeve, thotë Louise Klintner, Ph.D. student në Shkollën e Ekonomisë dhe Menaxhimit të Universitetit të Lundit, i cili ka shpenzuar vite duke kërkuar produkte dhe rregullore për menstruacionet.

Swedish stakeholders request global ISO standards for menstrual products