Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

ИСРСМ ТК 17

Një hap kyç drejt një të ardhmeje të qëndrueshme

Mjeti më i fortë kundër krizës klimatike është pranimi dhe kalimi në emetimet NETO ZERO, deri tani zgjidhja më bindëse që ofron përfitime dhe zgjidhje mjedisore, ekonomike, sociale dhe shëndetësore.

JAVA E DATAVE TË RËNDËSISHME NË FUSHËN E MJEDISIT

21 Marsi - Dita e Ekologjisë dhe Dita Ndërkombëtare e Pyjeve 22 Marsi-Dita Botërore e Ujit 23 Marsi - Dita Botërore e Meteorologjisë

IWA 42:2022 NET ZERO GUIDELINES

Në vitin 2022 ISO publikoi dokumentin e parë të harmonizuar globalisht mbi veprimin efektiv të klimës IWA 42:2022 Net Zero Guidelines. Udhëzime për shkarkim falas

KONFERENCA E KOMBEVE TË BASHKUARA PËR NDRYSHIMET KLIMATIKE COP27 - 2022

Në Konferencën e Kombeve të Bashkuara për Ndryshimet Klimatike COP27 – 2022, ISO lançoi dokumentin e parë të harmonizuar globalisht mbi veprimin efektiv të klimës IWA 42:2022 Net Zero Guidelines

БЕЗБЕДНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - Упатства за управување со ризици и кризи МКС EN 15975-1:2011+A1:2016

БЕЗБЕДНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - Упатства за управување со ризици и кризи МКС EN 15975-1:2011+A1:2016