Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Trajnim për standardin ISO / IEC 27001

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) organizon trajnime për standardin ISO 27001 - Sistemet e Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit. Trajnimi do të mbulojë disa aspekte të tilla si një pasqyrë të problemeve që mund të keni në fushën e sigurisë së informacionit që duhet të adresohen, sqarime të detajuar të kërkesave të standardit ISO / IEC 27001, vlerësimin e rrezikut, bazat e menaxhimit të riskut, rekomandimet për një sistem i mirë i menaxhimit të sigurisë së informacionit, certifikim sipas sistemit ISO / IEC 27001.