Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Të mësuarit në distancë

Falë avantazheve të ofruara nga teknologjia moderne, tani është e mundur të ndiqni trajnime nga shtëpia ose zyra juaj dhe të fitoni njohuri në të njëjtën mënyrë si trajnimet klasike dhe seminaret me prezencë fizike.

Në vitin 2021, ISRSM filloi të organizojë trajnime dhe seminare në internet përmes aplikacionit Zoom.

__Cilat janë përparësitë e trajnimit online: __

-Ju merrni të gjithë materialin si ftesën, axhendën, prezantimin dhe ushtrimet përmes e-mail ose e-mail