Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Video

20 vjet nga themelimi i Institutit të Standardizimit

Instituti i Standardizimit shënon 20 vjet nga themelimi i tij si organi i vetëm kombëtar për standardizim në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

EUROCODET

Eurokodet përfaqësojnë një grup standardesh evropiane për strukturat inxhinierike, projektimin e ndërtesave, urave, kullave, kapanoneve dhe aktiviteteve të tjera që lidhen me ndërtimin.

Standardet maqedonase më të shitura

Pjesë e standardeve maqedonase më të shitura të miratuara në ISRSM

Dita Botërore e Standardizimit 14 Tetor

Dita Botërore e Standardizimit 14 Tetor