Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

SENSORET VIRTUALE DHE POTENCIALI I TYRE I PAPERDORUR

Zhvillimet aktuale në inteligjencën artificiale (AI) dhe mësimin e makinerive po sjellin sensorë virtualë të përballueshëm në Internetin e Gjërave (IoT), duke mundësuar një sërë aplikacionesh të mundshme nga shtëpitë inteligjente deri te automatizimi industrial.

Sensorët virtualë përdorin zhvillimet në inteligjencën artificiale dhe mësimin e makinerive për të mundësuar qasjet e drejtuara nga të dhënat për të vlerësuar parametrat kryesorë të procesit. Përveçse janë më të lirë, sensorët virtualë ofrojnë një alternativë interesante kur një sensor fizik nuk mund të vendoset në pozicionin e preferuar për shkak të kushteve hapësinore (p.sh. mungesa e hapësirës së sensorit) ose mjedisit armiqësor (p.sh. ekspozimi ndaj acideve ose temperaturave ekstreme)

Shoqëria në tërësi po mbështetet gjithnjë e më shumë tek automatizimi, një trend që nuk do të ndalet, por ka të ngjarë të intensifikohet në të ardhmen e afërt. Kjo mbështetje në automatizimin, e cila filloi në fushën e aplikimeve industriale, tani përsëritet në shumë fusha të tjera: në shtëpi, qytete, transport, shpërndarje produktesh, etj. Pritet që deri në vitin 2025, gjysma e shtëpive të Amerikës së Veriut do të mbështeten në një formë automatizimi. Së bashku me këtë prirje, teknologjia e sensorëve virtualë është përmirësuar ndjeshëm, duke i lejuar ato të përdoren jo vetëm në aplikime industriale, por edhe në mallra të konsumit.

Sensorët e tërmetit zbulojnë valët sizmike. Ato vijnë në shumë forma dhe madhësi dhe funksionojnë në mënyra të ndryshme. Disa sensorë vendosen në tokë, por të tjerët janë ngjitur në ndërtesa ose struktura të tjera. Por cila është alternativa kur sensori fizik nuk mund të vendoset në pozicionin e zgjedhur për shkak të kushteve hapësinore?

Vitet e fundit, sensorët janë bërë pjesë integrale e Internetit të Gjërave (IoT). Ata mbledhin të dhëna nga bota fizike dhe i konvertojnë ato në sinjale dixhitale. Në vitin 2022, një e treta e të gjithë sensorëve të dërguar ishin sensorë IoT dhe aplikacionet variojnë nga shtëpitë e lidhura, qytetet inteligjente dhe automatizimi industrial. Brenda prodhimit të zgjuar, për shembull, IoT u mundëson fabrikave të lidhin makineritë me një sërë sensorësh dhe monitorësh që mbledhin, analizojnë dhe shkëmbejnë të dhëna me pajisje dhe sisteme të tjera në mënyrë që të përmirësojnë cilësinë dhe qëndrueshmërinë. Kjo lidhje pa probleme në të gjithë impiantin i lejon prodhuesit të monitorojnë pajisjet dhe performancën e sistemit.

Sensorët virtualë janë në rrugën e tyre për t'u bërë një teknologji thelbësore për të ardhmen e shoqërisë. Përdorimi i tyre pritet të rritet me një CAGR (normë e përbërë e rritjes vjetore) prej mbi 30% gjatë pesë viteve të ardhshme, dhe kjo prirje ka të ngjarë të vazhdojë për shumë vite në vijim.

ISO/IEC JTC 1/SC 42, i cili përgatit standardet për inteligjencën artificiale, së bashku me SC 41, një nënkomitet i krijuar nga IEC dhe ISO për standardizimin e IoT, njoftojnë se në të ardhmen e afërt do të marrin në konsideratë këto potenciale dhe do të bashkojnë forcat rreth këtyre çështjeve. .do të përgatisnim standarde për sensorët virtualë dhe cilësinë e të dhënave

The untapped potential of virtual sensors