Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Cila është procedura për prokurimin e standardeve?

__Procedura për prokurimin e standardeve mund të përshkruhet më së miri me skemën e mëposhtme: __

1 . Kërkesë me shkrim drejtuar ISRSM me postë, faks ose e-mail duke shënuar shenjën e saktë dhe nëse është e mundur emrin e plotë të standardit si dhe detajet e kontaktit të personit përgjegjës për prokurimin.

! [] (images / upload / nabavka_na_standardi.gif)