Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Pse do të ishit anëtar i Komiteteve Teknike ISRSM dhe ISRSM?

Kjo është një nga pyetjet më të shpeshta, dhe mund të themi se përfitimet janë të mëdha, por ne do të veçojmë vetëm disa prej tyre:

PENRFITIMET NGA AN MTARSIA ISRSM

PENRFITIMET NGA ANEMTARSIA ISRSM TC