Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Pse do të ishit anëtar i Komiteteve Teknike ISRSM dhe ISRSM?

Kjo është një nga pyetjet më të shpeshta, dhe mund të themi se përfitimet janë të mëdha, por ne do të veçojmë vetëm disa prej tyre:

__ PENRFITIMET NGA AN MTARSIA ISRSM__

__ PENRFITIMET NGA ANEMTARSIA ISRSM TC __