Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

PUNOR P ONR TEMN: RREGULLORE DHE STANDARDE P FORR SUBSTANCAT E NDALUARA N TE TEKSTILE DHE L LKUR DHE PRODUKTET E TYRE

ISRSM duke përdorur instrumentin TAIEX ka organizuar punëtori mbi rregulloret dhe standardet për substancat e ndaluara në tekstile dhe lëkurë dhe punëtoria e produkteve të tyre do të mbahet më 7 shkurt 2014. në Hotel Arka, Shkup. Ky seminar do të adresojë disa tema të tilla si: Legjislacioni në Maqedoni dhe Evropë mbi substancave të ndaluara në tekstile dhe produkteve të lëkurës (metalet e rënda, Azo ngjyra), standarde për përcaktimin e pranisë së tyre, eko-etiketimin dhe standardet EN ISO 14021 dhe EN ISO 14024.